SLUŽBY

Naša spoločnosť se zaoberá plnením a distribúciou P/PB fliaš z XY. Kvalita nami dodávaného plynu je garanciou jeho bezproblémového využitia ako v priemysle, v stavebnístve (veľkoodberateľ) či domácnostiach (spotrebiteľ).
Nejlepšou vizitkou je zoznam našich odberateľov, kde by sme chceli predstaviť hlavne firmy XY s.r.o., ktoré nami dodávaný produkt používajú na XY účely.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Plnenie

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

V našich distribučných miestach ponúkame zákazníkom plnenie ich vlastných PB fliaš alebo predaj PB fliaš za veľmi výhodné ceny.

Okrem toho rozvážame PB fľaše ako do vlastných odberných miest tak i pre našich zákazníkov. Pokiaľ už PB fľaše predávate alebo o tom len uvažujete, určite nás neváhajte kontaktovať. Sme pripravení Vám ponúknuť zaujímavé podmienky a zaistiť všetky legislatívne záležitosti.

Samozrejmosťou je bezplatné zapožičanie klietok pre skladování PB fliaš vrátane vlastných PB fliaš o hmotnosti náplne 2, 10 a 33 kg.

 

Použitie

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Propanové alebo propanbutanové fľaše sa v spojení s příslušnými spotrebičmi vo veľkej miere používají napr. v domácnostiach, na rekreačných chatách a chalupách, v kempingových vozoch, v stanoch, na lodiach, ale i v službách a výrobe od laboratórií až po ťažký priemysel.
Tieto systémy umožňujú nezávisle a hospodárne kúriť, variť, svietiť, chladiť, grilovať, sušiť, vysušovať, rozmrazovať, taviť, odlievať, opalovať, rezať, zvárať a radu ďalších často i nečekaných činností.
Patrí tu i pohon vysokozdvižných vozíkov, vykurovanie prosredníctvom spotrebičov skvapalnených plynov, využitie i k súbežnej produkcii a regulácii množstva oxidu uhličitého.

Typy P/PB fliaš

_____________

Topný plyn

propanbutan 2, 10, 33 kg

Pohonný plyn

propan 11, 33 kg

propanbutan 10 kg

Pre zaistenie bezpečnosti zákazníkov a prevádzkovateľov (majiteľov) ČS a PS LPG musí byť na plynových zariadeniach odborný dozor a pravidelná údržba. Naša spoločnosť preto založila vlastnú samostatnú divíziu, ktorá tieto služby zajisťuje.

Tieto služby naše firma ponúka všetkým zákazníkom, ktorí vlastnia alebo prevádzkujú čerpaciu a plniacu stanicu LPG.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Prázdny

Služby odborného dozoru

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  • Revízia plynového zariadenia
  • Revízia tlakových nádob stabilných
  • Revízia elektrických zariadení
  • Revízia uzemnenia
  • Revízia a kalibrácia detekcie úniku plynu
  • Overenie meradiel ČMI
  • Zaškolenie obsluhy
  • Servis ČS a PS LPG

V prípade Vášho záujmu o akékoľvek servisné práce nás neváhejte kontaktovať.

Naša spoločnosť má kontrakty u dodávateľov v SR a okolitých krajinách a tým Vám môžeme ponúknuť taktiež veľkoobchodný predaj skvapalnených plynov (Butan, Propan, Propanbutan).

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Preprava

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Formu prepravy je možné riešiť v železničných cisternách, autocisternách či v P/PB fľašiach.

Prepravu Vám vieme zabezpečiť našimi kapacitami alebo vlastnými prostriedkami zákazníka.

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Prázdny

DISTRIBÚCIA A ZÁSOBOVANIE LPG

Naša firma zaisťuje dodávky topných plynov pre domáce využitie a to ako propanu či propan butanu, podľa sezóny a priania zákazníka.
Naše ceny sú velmi prijateľné a pokiaľ zákazník vlastní svoj zásobník, tak ho neviažeme žiadnou zmluvou.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Domácnosti a ubytovanie

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Pre nových užívateľov ponúkame možnosť bezplatného poradenstva vrátane prípravy projektu a následnej inštalácie za zvýhodnené ceny. Pre týchto nových zákazníkov ponúkame zásobník do predaja či do dlhodobého prenájmu.
Táto ponuka platí i pre existujúcich užívateľov, ktorí nie sú spokojní so svojim súčastným dodávateľom.
Zaujímavé možnosti sú u LPG i pre väčšie ubytovacie komplexy ako sú celé obce či hotely a rôzné rekreačné zariadenia vrátane reštaurácií.
Samozrejmosťou je bezplatné využívanie našeho balíku služieb.

Prázdny

Priemysel

____________

Dodávky LPG je nutné brať ako možnosť mobilního zdroja energie. Je preto ľahko využiteľný v oblastiach bez možnosti pripojenia na rozvod zemného plynu. V prípade napojenia zemného plynu je možné bez väčších problémov využiť zostávajúce technológie. Veľmi výhodné v rámci využívánia LPG sú tzv. infratechnológie určené k vykurovaniu väčších priestorov - výrobných hál či skladov. Tieto technológie sú vďaka systému ohrevu povrchov veľmi úsporné a dobrenkombinovateľné s klasickými vykurovacími systémami.
Samozrejmosťou je nielen dodávka LPG, ale predovšetkým pomoc pri realizácii projektov, vybavenia stavebného povolenia i následnej realizácii. Aj na tieto systémy se vzťahuje náš balík služieb.

Poľnohospodárstvo

_____________

I v poľnohsopodárstve má LPG svoje stabilné miesto. Jedná sa predovštkým o vykurovanie halových prevádzok ako sú odchovy kuriat či iných poľnohospodárskych zvierat.Tu je možné využiť ako klasické teplovodné rozvody, kde LPG nahrazuje napr. fosílne palivá či systém infratechnológii, kde je infražiaričom ohrievaný povrch predmetov a plôch a preto se sporí významná časť energie. Zaujímavou možnosťou je využitie teplovzdušných horákov s vnútorným odvodom spalín v skleníkoch, kde produkované CO2 prispieva k asimiláci rastlín a tým i vyššiu produkciu a kvalitu. Ďalšou, určite nie poslednou možnosťou využit a LPG je v sušiarňach dreva alebo poľnohospodárskych plodin.
I v tomto odbore Vám budeme nápomocní pri realizácii Vašich plánov a zaistíme Vaše potreby v rátane bezplatnek konzultácie, pomoc pri projekcii a vybavenia všetkých legislatývnych povolení až po následnú starostlivosť, ktorá obsahuje predovšetkým služby dozoru.

Gas Logistics a.s.

Sídlo spoločnosti:

Táborská 15

040 01 Košice

IČO: 47460962
IČ DPH: SK2023908260

 

Prevádzka:

Môťovská cesta 276

96001 Zvolen

Plniareň PB fliaš

Čerpacia stanica LPG

Vytvorené systémom Audience Toolkit.