VEĽKOODBERATEĽ

Ste veľkoodberateľom plynu z priemyslu, stavebníctva, zdravotníctva, poľnohospodárstva alebo ste prevádzkovateľom čerpacej stanice?

Spolupracujte s nami a dostane se Vám plná starostlivosť, od dobrých cien, profesionálnej dopravy cez kvalitné logistické zázemie až po blízké partnerstvo.

VAŠE ZAMERANIE

PRIEMYSEL a stavebníctvo

Dodávky LPG je sú jednoduchý mobilný zdroj energie. Je preto ľahko využiteľný v oblastiach bez možnosti pripojenia na rozvod zemného plynu. Pomocou neho viete na rôznych miestach taviť, odlievať, opalovať, rezať, zvárať a vykonávať radu ďalších často i nečekaných činností.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Jedná sa predovštkým o vykurovanie halových prevádzok ako sú odchovy kuriat či iných poľnohospodárskych zvierat. Zaujímavou možnosťou je využitie teplovzdušných horákov s vnútorným odvodom spalín v skleníkoch, kde produkované CO2 prispieva k asimiláci rastlín a tým i vyššiu produkciu a kvalitu.

KOGENERAČNÉ JEDNOTKY

Pomocou LPG môžete vyrábať teplo i elektrinu zároveň a znížiť tak závislosť na ostatných distribútoroch energii a ušetriť nemalé prostriedky. Tieto technológie sa môžu uplatniť všade tam, kde je potreba oboch výstupných energií a využiť vo väčšej miere napr. pri bazénoch, wellness zariadeniach čí ostatných výrobných, priemyselných zariadení, apod.

GASTRONÓMIA

Propanové alebo propanbutanové fľaše sa v spojení s příslušnými spotrebičmi vo veľkej miere používají napr. v mobilných stánkoch s občerstvením, na terasách reštaurácií a v kaviarní. Tieto systémy umožňujú nezávisle a hospodárne kúriť, variť, svietiť, chladiť, grilovať atď.

Čerpacia stanica s phm

Shopping for a new set of headphones can be a daunting task, given the wide array of styles, types, and prices. But it doesn’t have to be—and we’re here to help.

Čerpacia stanica s lpg

Shopping for a new set of headphones can be a daunting task, given the wide array of styles, types, and prices. But it doesn’t have to be—and we’re here to help.

distribúcia P/PB bômb

Chcete predávať PB fľaše na Vašej čerpacej stanice s LPG, či čerpacej stanice s PHM, stavebnin alebo inej prevádzky? Dodáme Vám ako PB fľaše tak aj klietky na ich uskladnenie.

VlastnÝ zásobník

Shopping for a new set of headphones can be a daunting task, given the wide array of styles, types, and prices. But it doesn’t have to be—and we’re here to help.

Ak Ste spoločnosť alebo podnikateľ, ktorá pre svoju činnosť potrebuje LPG alebo máte záujem stať sa distribútorom, kontaktujte nás prosím na základe vyplnenia formulára.

Prázdny

Prázdny

Gas Logistics a.s.

Sídlo spoločnosti:

Táborská 15

040 01 Košice

IČO: 47460962
IČ DPH: SK2023908260

 

Prevádzka:

Môťovská cesta 276

96001 Zvolen

Plniareň PB fliaš

Čerpacia stanica LPG

Vytvorené systémom Audience Toolkit.